เว็บตรงคริสตจักรคาทอลิกในยุคกลางอาจช่วยจุดประกายลัทธิปัจเจกนิยมตะวันตก

เว็บตรงคริสตจักรคาทอลิกในยุคกลางอาจช่วยจุดประกายลัทธิปัจเจกนิยมตะวันตก

ในช่วงยุคกลาง พระราชกฤษฎีกาจากคริสตจักรคาทอลิกยุคเว็บตรงแรกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างครอบครัว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอธิบาย อย่างน้อยก็ในบางส่วนว่าทำไมสังคมตะวันตกในปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นปัจเจกบุคคล ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และไว้วางใจคนแปลกหน้ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆ การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็น

รากเหง้าของความคิดแบบตะวันตกนั้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 1,500 ปี 

เมื่อสาขาหนึ่งของศาสนาคริสต์ที่ต่อมาพัฒนาเป็นนิกายโรมันคาธอลิกได้แผ่ขยายไปทั่วยุโรปและที่อื่นๆ รายงานนักชีววิทยาวิวัฒนาการของมนุษย์ โจเซฟ เฮนริช และเพื่อนร่วมงานในวิทยาศาสตร์8 พ.ย.

นักวิจัยกล่าวว่าผู้นำของสาขานั้นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องและเปิดตัว “โปรแกรมการแต่งงานและครอบครัว” ที่ในที่สุดก็ห้ามการแต่งงานระหว่างลูกพี่ลูกน้องที่ห่างไกลญาติพี่น้องและสามีสะใภ้ นโยบายของศาสนจักรสนับสนุนการแต่งงานด้วยการเลือกแทนที่จะแต่งงานแบบคลุมถุงชน และครัวเรือนขนาดเล็กที่มีครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันโดยแยกจากสมาชิกในครอบครัวขยาย

การใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และจิตวิทยา เฮนริชและเพื่อนร่วมงานของเขาแสดงให้เห็นว่านโยบายของศาสนจักรช่วยคลี่คลายเครือข่ายเครือญาติที่แน่นแฟ้นและเหนียวแน่นที่มีอยู่ ทีมงานกล่าวว่าในสถานที่ต่างๆ ภายใต้อิทธิพลของคริสตจักร แนวความคิดแบบตะวันตกได้เข้ามาครอบงำ

“จิตวิทยาของมนุษย์และสมองของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยสถาบันต่างๆ

 ที่เรามีประสบการณ์ และรากฐานที่สำคัญที่สุดของสถาบันของมนุษย์คือเครือญาติ [และ] การจัดระเบียบครอบครัวของเรา” Henrich จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าว “ศาสนาคริสต์สายหนึ่งโดยเฉพาะ … หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้และเปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์ยุโรป”

แต่นักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม David Huffman แห่งมหาวิทยาลัย Pittsburgh เรียกร้องให้ใช้ความระมัดระวังในการตีความผลลัพธ์ใหม่ “ผมค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขากำลังพบความสัมพันธ์เหล่านี้” เขากล่าว “ฉันแค่ไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับสาเหตุจากความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับตัวแปร [ทางจิตวิทยา] อื่นๆ ทั้งหมดเหล่านี้” 

ความเชื่อและพฤติกรรมทางจิตวิทยาของสังคมต่างๆ มีความแตกต่างกันมากทั่วโลก แต่โดยทั่วไปแล้ว บุคคลในประเทศยุโรปและประเทศอื่นๆ ที่มีเชื้อสายอังกฤษมีแนวโน้มที่จะเป็นปัจเจกและเป็นอิสระมากกว่า และสอดคล้องและเชื่อฟังน้อยกว่า สังคมเหล่านี้มักถูกอธิบายในทุกวันนี้ว่าเป็นคนตะวันตก มีการศึกษา มีอุตสาหกรรม มีฐานะร่ำรวยและเป็นประชาธิปไตย หรือเรียก สั้นๆ ว่า แปลก ( SN: 11/18/15 ) (เฮนริชสร้างคำย่อนี้ในการศึกษาเชิงพฤติกรรมและสมอง ในปี 2010 )

เพื่อให้เข้าใจว่าความคิดแบบตะวันตกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ทีมงานของ Henrich เริ่มต้นด้วยการทำแผนที่การขยายสาขาของศาสนาคริสต์ไปทั่วโลก ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Western Church ก่อนปี 1500 เมื่อแผนการแต่งงานมาถึงจุดสูงสุด จากนั้นทีมงานขยายขอบเขตไปที่การแพร่กระจายของฝ่ายอธิการหรือศูนย์การบริหารของคริสตจักรทั่ว 440 ภูมิภาคใน 36 ประเทศในยุโรปจาก 550 ถึง 1500 การแพร่กระจายนั้นได้รับการแมปควบคู่ไปกับการเปิดเผยของโบสถ์ตะวันออกซึ่งพัฒนาเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์และไม่ได้นำมาใช้ ข้อห้ามที่แข็งแกร่งกับ “การร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง”

ต่อไป นักวิจัยประเมินว่าระดับต่างๆ ของการเปิดรับคริสตจักรและนโยบายครอบครัวของคริสตจักรมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของสถาบันในชุมชนและครอบครัวอย่างไร สำหรับแนวทางเชิงคุณภาพ ผู้เขียนใช้ฐานข้อมูลทางมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จำนวน 1,291 ประชากรที่สังเกตได้ก่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยอาศัยองค์ประกอบของโครงสร้างครอบครัว เช่น การแต่งงานระหว่างลูกพี่ลูกน้อง รูปแบบการอยู่อาศัย และการมีอยู่หรือไม่มีสามีภรรยาหลายคน ทีมงานได้แสดงให้เห็นว่า “เครือญาติ” – ความผูกพันใกล้ชิดกับกลุ่มขยายนอกเหนือจากครอบครัวที่ใกล้ชิด – ลดลงในพื้นที่ที่เปิดเผยต่อคริสตจักร .

เมื่อนักวิจัยขยายอัตราการแต่งงานระหว่างลูกพี่ลูกน้อง พวกเขาพบว่าทุกๆ 500 ปีที่ประเทศใช้จ่ายภายใต้อิทธิพลของ Western Church การแต่งงานประเภทนี้ลดลง 91 เปอร์เซ็นต์   

สุดท้ายนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพฤติกรรมทางจิตวิทยา จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่บนตัวชี้วัดทางจิตวิทยา 24 อย่าง เช่น ปัจเจกนิยม ความคิดสร้างสรรค์ ความสอดคล้อง ความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจ นักวิจัยพบว่ายิ่งประชากรถูกเปิดเผยต่อคริสตจักรตะวันตกนานเท่าใด ปัจเจกนิยม ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และความไว้วางใจของคนแปลกหน้าก็จะยิ่งสูงขึ้น

เข้าโบสถ์เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง